An toàn khu II
Ký sự du lịch An toàn khu II
Ngày 08/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1041/QĐ-TTg công nhận 16 xã An toàn khu II (ATK II) thuộc tỉnh Bắc Giang. Với giá trị lịch sử đặc...
Địa lý
Địa chỉ: 16 xã An toàn khu II, huyện Hiệp Hòa
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích