Dấu ấn phò mã Động Giáp ở Lục Ngạn
Ký sự du lịch Dấu ấn phò mã Động Giáp ở Lục Ngạn
Theo quốc lộ 31 về hướng Đông Bắc, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 40 km là đến địa phận huyện Lục Ngạn....
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật: Theo quốc lộ 31 về hướng Đông Bắc, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 40 km là đến địa phận huyện Lục Ngạn. So với các huyện khác, Lục Ngạn là một huyện miền núi có diện tích lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, đây là miền đất cổ có bề dày về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm với nhiều chiến công hiển hách đã được lưu truyền trong sử sách.
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích