Về bản Đá Húc thăm rừng lim xanh
Ký sự du lịch Về bản Đá Húc thăm rừng lim xanh
Trong hành trình tìm hiểu, khám phá Tây Yên Tử, chúng tôi có dịp về bản Đá Húc thuộc xã Bình Sơn, huyện Lục Nam. Bên rừng lim xanh với những câu chuyện...
Bản Đá Húc nằm cách trung tâm xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khoảng 8 cây số. Từ con đường liên xã chạy qua bản nhìn lên giữa những gò đồi...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích