Đình, chùa Chản – Thắng tích của miền quê sông nước
Ký sự du lịch Đình, chùa Chản – Thắng tích của miền quê sông nước
Tiếp tục hành trình khám phá Tây Yên Tử, chúng tôi tới Yên Sơn, một xã nằm ở phía tây nam huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Điểm đến chúng tôi muốn tìm...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích