Lên Non Vàng thăm đình Đại Tháng, Giếng Phật, Ao Giời
Ký sự du lịch Lên Non Vàng thăm đình Đại Tháng, Giếng Phật, Ao Giời
Tuyến đường tâm linh 293 gắn với Tây Yên Tử chạy qua thôn Mười Bẩy thuộc xã Yên Sơn (Lục Nam) dẫn chúng tôi lên Non Vàng thăm đình Đại Tháng khá thuận...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích