Quán Chúc – Di tích độc đáo ở Bắc Giang
Ký sự du lịch Quán Chúc – Di tích độc đáo ở Bắc Giang
Từ thành phố Bắc Giang theo đường tỉnh 398 đến thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) theo hướng Tây chỉ đi ngót 5 km là đến làng Chúc, nơi có di...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích