Sơn Động huy động người dân làm du lịch
Ký sự du lịch Sơn Động huy động người dân làm du lịch
Do còn giữ được những giá trị sinh thái tự nhiên, giá trị truyền thống văn hóa bản địa, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất…, mỗi năm có hàng ngàn...
Là địa phương được lựa chọn triển khai dự án lớn về du lịch, Sơn Động (Bắc Giang) đang có những bước đột phá để trở thành điểm đến quan trọng...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích