Lục Ngạn khai thác lợi thế du lịch tâm linh-sinh thái
Ký sự du lịch Lục Ngạn khai thác lợi thế du lịch tâm linh-sinh thái
Thực hiện chủ trương phát triển du lịch của tỉnh, huyện Lục Ngạn đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này nhằm từng bước đánh...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật: Thực hiện chủ trương phát triển du lịch của tỉnh, huyện Lục Ngạn đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này nhằm từng bước đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương.
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích