Đền Xương Giang – con cháu nay thỏa lòng
Ký sự du lịch Đền Xương Giang – con cháu nay thỏa lòng
Bắc Giang – vùng đất địa linh nhân kiệt với những chiến công vang dội của cha ông trong lịch sử đấu tranh giữ nước. Để thế hệ hôm nay và mai sau thể...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật: Bắc Giang – vùng đất địa linh nhân kiệt với những chiến công vang dội của cha ông trong lịch sử đấu tranh giữ nước. Để thế hệ hôm nay và mai sau thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công giữ nước, đồng thời góp phần trấn yên để vùng đất, con người nơi đây mãi được bình yên, hạnh phúc và phát triển và tôn vinh truyền thống đấu tranh quật cường của dân tộc ta, Đền Xương Giang – được khánh thành trong dịp kỷ niệm 590 năm chiến thắng Xương Giang là công trình văn hóa tâm linh có ý nghĩa chính trị, lịch sử mang đậm tính nhân văn.
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích