Gạo thơm Yên Dũng

 

 Ảnh: BGP/Dương Thủy

Gạo thơm Yên Dũng không chỉ chất lượng tốt mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Mỗi ha lúa thơm cho thu nhập cao hơn 5 triệu đồng so với lúa thuần, trong khi chi phí đầu tư không lớn cả về lượng thóc giống lẫn công lao động. Đó là những ưu điểm vượt trội của gạo thơm Yên Dũng.

Năm 2011, sản phẩm gạo thơm Yên Dũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Đây là điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế của sản phẩm gạo thơm Yên Dũng. Theo đó, 80 hộ là thành viên của Hội Sản xuất và tiêu thụ gạo thơm sẽ được sử dụng logo có dòng chữ cách điệu "Gạo thơm Yên Dũng" gắn trên bao bì khi tiêu thụ sản phẩm.

 

Hiện nay, diện tích lúa thơm được sản xuất tập trung tại các xã Cảnh Thuỵ, Tư Mại, Đức Giang, Tiến Dũng...

Với sự nỗ lực của huyện Yên Dũng trong việc giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản này như thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa thơm tập trung; cứng hóa kênh mương nội đồng, tu sửa trạm bơm; hỗ trợ nông dân một phần giá giống lúa; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh cho lúa thơm; tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm... thì thương hiệu gạo thơm Yên Dũng sẽ ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến./.

 

Ký sự du lịch Gạo thơm Yên Dũng
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật: Gạo thơm Yên Dũng là loại gạo đặc sản và chất lượng cao ở Bắc Giang. Nói đến gạo thơm Yên Dũng là nói đến những hạt gạo trắng ngần, hạt đều, có hương thơm đặc biệt.
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích