Khai quật khảo cổ học tại chùa Mã Yên: Đi tìm dấu cũ, nền xưa
Ký sự du lịch Khai quật khảo cổ học tại chùa Mã Yên: Đi tìm dấu cũ, nền xưa
Một đợt khai quật khảo cổ học đang diễn ra tại phế tích chùa Mã Yên, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Trong điều kiện không mấy thuận lợi nhưng...
Địa lý
Địa chỉ:
Tổng diện tích:
Giá trị nổi bật:
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích