Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương, vấn đề đặt ra cho du lịch Bắc Giang là cần cung cấp sản phẩm độc đáo, hấp dẫn và mang đặc...
Sau nhiều năm đề ra mục tiêu, giải pháp, quyết tâm thực hiện chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao...
Bắc Giang – vùng đất địa linh nhân kiệt với những chiến công vang dội của cha ông trong lịch sử đấu tranh giữ nước. Để thế hệ hôm nay và mai sau thể...
Lễ hội Xương Giang được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân (mùng 6, 7 tháng Giêng Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, phường...
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích