Địa chỉ: Nằm tại nút cắt giữa đường Ngô Văn Cảnh và đường Nguyễn Đình Toàn Điện thoại liên hệ: 0977.124.235 – 0972.014.116
Địa chỉ: Số nhà 16 ngõ 24, đường Lê Lý, phường Hoàng Văn Thụ (thành phố Bắc Giang). Điện thoại liên hệ: 0971.329.868 hoặc 0982.554.857
Địa chỉ: Số nhà 285, đường Nguyễn Thị Lưu (thành phố Bắc Giang) Điện thoại liên hệ: (0240)3.727.787
Địa chỉ: Số 24 (làn 2) đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang).
Địa chỉ: Số 376 đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú (thành phố Bắc Giang). Điện thoại liên hệ: 0987 225 760
Địa chỉ: Số 434 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang). Điện thoại liên hệ: 0913 389 995
Địa chỉ: Số 946 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Điện thoại liên hệ: (0240) 3.541.456 – (0240) 3.885.588
Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang). Điện thoại liên hệ: 0916 856 658
Trang    1   2  
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích