Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Bảo Ngọc

Số 162-164 Nguyễn Thị Lưu - phường Ngô Quyền - TP Bắc Giang

Giá: 0

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure