Thông tin du lịch Bắc Giang

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Giám đốc: Ông Lưu Xuân San 
Điện thoại: 0912156256.
2. Phó Giám đốc: ÔngThân Văn Hiếu 
Điện thoại: 0912650255
3. Trưởng phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch: Ông Nguyễn Văn Dương 
Điện thoại : 0986 658 222.
4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Bà Trần Thị Hải Yến 
Điện thoại: 0915665383.
5. Hà Thị Bộ - Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0986637428
6. Nguyễn Thị Thoa - Phòng Xúc tiến và tư vấn du lịch
Điện thoại : 0979261289
7. Nguyễn Thị Thúy - Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch
Điện thoại : 0988873268
8. Nguyễn Thị Hường- Phòng Hành Chính- Tổng Hợp
Điện thoại: 0983.672.581
9. Lê Đức Cương - Phòng Tư vấn và Xúc tiến Du lịch
Điện thoại: 0936768815 - 0963076974

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
1. Giám đốc: Ông Lưu Xuân San
- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm;
- Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các chương trình về xúc tiến du lịch;
- Tham gia biên tập xây dựng phim, chuyên trang chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương; Biên tập phát hành bản tin du lịch của ngành.
- Quản lý điều hành, kiểm tra. đôn đốc cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; 
- Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở VHTT&DL phân công.
2. Phó Giám đốc: Ông Thân Văn Hiếu
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các chương trình về xúc tiến du lịch;
- Tham gia biên tập xây dựng phim, chuyên trang chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương; Biên tập phát hành bản tin du lịch của ngành.
- Quản lý điều hành, kiểm tra. đôn đốc cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; 
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1.Phòng Hành chính- Tổng hợp
1.1 Bà Trần Thị Hải Yến - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp
- Chịu trách nhiệm nhận tin bài qua hòm thư điện tử, giúp Giám đốc quản lý, biên tập trang thông tin điện tử.
- Phối hợp xây dựng phim, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình của tỉnh và Trung ương.
- Tham gia nghiên cứu khảo sát thị trường, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch.
- Phụ trách phát hành các ấn phẩm nhằm giới thiệu, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng Du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia phát hành bản tin du lịch của ngành.
1.2 Bà Hà Thị Bộ -Viên chức
- Chịu trách nhiệm về công tác Văn thư - Hành chính kiêm nhiệm Thủ quỹ.
- Công tác báo cáo tổng hợp theo lĩnh vực được phân công;
- Công tác trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch địa phương;
- Phối hợp giới thiệu và cung cấp các thông tin về khu điểm du lịch tại Bắc Giang.
1.3 Nguyễn Thị Hường 

- Kế toán cơ quan: Tham mưu giúp Phó Giám  đốc xây dựng các kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách hằng năm, chịu trách nhiệm về công tác thanh quyết toán, các báo cáo Tài chính- Kế toán cơ quan

- Tham mưu giúp Phó Giám đốc thực hiện các chế độ BHXT, BHYT, TN và các chính sách tiền công, tiền lương, thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu trong việc ký kết, thực hiện chính sách đối với Hợp đồng lao động của đơn vị.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao
2. Phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch
2.1 Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch;
- Theo dõi khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm: Việc điều tra, khảo sát khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương.
- Tham mưu đề xuất, xây dựng sản phẩm du lịch;
- Tham mưu, tư vấn, tổ chức trong các lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá tiếp thị du lịch. Hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và lĩnh vực du lịch ở địa phương.
- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm cung cấp tin bài phục vụ cho công tác phát triển du lịch.
- Khai thác tin bài trên mạng, các phương tiện tuyên truyền khác phục vụ cho trang thông tin điện tử.
2.2 Bà Nguyễn Thị Thoa - Viên chức 

- Tham gia việc nghiên cứu khảo sát thị trường, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương. Tham mưu, tư vấn, tổ chức trong các lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá tiếp thị du lịch.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát nghiên cứu thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch.

- Khai thác tin bài trên mạng, trên các phưưng tiện tuyên truyền khác, phụ vụ cho trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang.

- Tham gia các hoạt động hội chợ, hội thảo nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; Thực hiện nhiệm vụ Hướng dẫn viên Du lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công

2.3 Bà Nguyễn Thị Thúy- viên chức 
- Tham gia các hoạt động hội chợ, hội thảo nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ trưng bầy, giới thiệu và cung cấp các thông tin về khu điểm du lịch tại Bắc Giang;

- Thực hiện nhiệm vụ Hướng dẫn viên Du lịch.

- Khai thác tin bài trên mạng, trên các phương tiện tuyên truyền khác, phụ vụ cho trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát nghiên cứu thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch.

 - Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

2.4. Lê Đức Cương

- Viết và khai thác tin để tuyên truyền, quảng bá trên website du lịch Bắc Giang và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tham gia công tác trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Bắc giang tại các hội chợ, triển lãm.

- Thuyết minh một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để giới thiệu cho du khách.

- Tham gia công tác khảo sát, học tập, tập huấn phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; Tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang