Thông tin du lịch Bắc Giang

Văn bản pháp quy
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
463/QĐ - SVHTTDL 31/08/2023

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

463/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
41/2023/NQ - HĐND 14/07/2023

Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030

41/2023/NQ - HĐND Link tải về
Còn hiệu lực
3491/QD - UBND 26/12/2022

Đề án xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  giai đoạn 2023 - 2030

3491/QD - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
15/2022/TT- BVHTTDL 20/12/2022

Thông tư hướng dẫn chức năng cơ cấu nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/2022/TT- BVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
1055/QĐ-UBND 25/10/2022

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 1055/QĐ-UBND Link tải về
Còn hiệu lực
2859/QĐ - UBND 31/12/2021

Về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồngtỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030

2859/QĐ - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
51/QĐ - SVHTTDL 17/02/2022

Quy chế làm việc của Sở VHTTDL

51/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Hết hiệu lực
04/HD - SVHTTDL 26/10/2021

Hướng dẫn Việc thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

04/HD - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
4144/KH - UBND 16/08/2021

Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021 - 2025

4144/KH - UBND Link tải về
Còn hiệu lực
267/QĐ - SVHTTDL 02/08/2021

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử du lịch Bắc Giang

267/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
298/KH - UNBD 28/06/2021

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 112

298/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực
Số: 2 /2021/TT-BNV 11/06/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Số: 2 /2021/TT-BNV Link tải về
Còn hiệu lực
874/QĐ - BTTTT 17/06/2021

Ban hành  Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

874/QĐ - BTTTT Link tải về
Còn hiệu lực
220 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quản lý sử dụng phần mềm điều hành công việc của Sở VHTTDL

220 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
211 /QĐ-SVHTTDL 04/06/2021

Quy chế sử dụng con dấu của Sở VHTTDL và đơn vị trực thuộc

211 /QĐ-SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
112/NQ - TU 15/06/2021

Nghị Quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

112/NQ - TU Link tải về
Còn hiệu lực
304/QĐ- UBND 02/04/2021

Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

304/QĐ- UBND Link tải về
Còn hiệu lực
2/2021/QĐ - UBND 08/02/2021 2/2021/QĐ - UBND Link tải về Còn hiệu lực
434/QĐ - SVHTTDL 06/10/2020

Ban hành quy chế  công tác văn thư lưu trữ của Sở VHTTDL Bắc Giang 

434/QĐ - SVHTTDL Link tải về
Còn hiệu lực
4359/KH - UNBD 01/10/2020

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025

4359/KH - UNBD Link tải về
Còn hiệu lực

Liên hệ quảng cáo

980 x 50