Thông tin du lịch Bắc Giang

Liên hệ

Website chính thức về Thông tin du lịch Bắc Giang.

Địa chỉ: Tòa nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp, Lô T2 đường Quách Nhẫn thành phố Bắc Giang

Tel: 0204.354.2000

Fax: 0204.354.2000

Email: trungtamxtdlbg@gmail.com

Website: http://dulichbacgiang.gov.vn

Họ tên *

Email *

Điện thoại

Địa chỉ

Quốc gia

Tiêu đề *

Thời gian tốt để gọi điện thoại?

Nội dung *

Mã bảo mật * Secure

 

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa