Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Hải An

Số 2, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

Giá: 500.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure