Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Hòa Bình

Số 152, đư¬ờng Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giá: 0

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure