Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Hoa Hồng

lô 30-31 Lk11,KĐT Đồng Cửa -Lục Nam

Giá: 300.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure