Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Hùng Vương

Khu CN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giá: 300.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure