Thông tin du lịch Bắc Giang

Đặt khách sạn

Khách sạn Khánh Linh

Khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Giá: 300.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.

Thông tin đặt khách sạn

Secure