Thông tin du lịch Bắc Giang

Xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động

Lĩnh vực chuyên môn:

Xây dựng

Loại dự án:

DA nhóm C

Loại hình tài trợ:

DAĐT bằng nguồn vốn ngân sách
nhà nước.

Thời gian thực hiện:

Bắt đầu: 05/09/2013

Tình trạng dự án:

Đang triển khai

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Liên hệ quảng cáo

300 x 82