Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang :Tập huấn chuyển đổi số hoạt động thư viện

Ngày 30/8/2023, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn về:Nâng cao nhận thức về chuyển đổ số hoạt động thư viện trong giai đoạn hiện nay. Dự hội nghị có ông Trương Quang Hải Giám đốc sở, PGĐ sở Nguyễn Sĩ Cầm, đại diện các phòng đơn vị, trung tâm Văn hoá Thông tin các huyện thành phố, cán bộ văn hoá xã hội các xã, thị trấn… 


Hình ảnh: Buổi tập huấn
Tại hội nghị, các diễn giả: TS Nguyễn Huy Chương- Viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển tri thức số; Hoàng Dũng- Phó viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển tri thức số đã truyền tải các nội dung cơ bản về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong hoạt động thư viện giai đoạn hiện nay. Bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về thư viện và thư viện số số, đặc trưng, yếu tố cấu thành của thư viện số, chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của thư viện số, một số nguyên tắc và khó khăn khi xây dựng thư viện số; Các thành phần, đối tượng của thư viện số , dữ liệu số, hạ tầng và nguồn nhân lực, tư duy chuyển đổi số …; 
Chuyển đổi số, cấu trúc và hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động văn hoá; Một số đề xuất chia sẻ về mô hình chuyển đổi số và chuyển đổi số quốc gia; Chuyên đề Chuyển đổi số và các mức độ chuyển đổi số của hệ thống thư viện, lợi ích chuyển đổi số và bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số cho thư viện của Microsoft; Vấn đề tạo lập lưu trữ, quản trị phân phối và khai thác tài nguyên số bao gồm quy trình và các yêu cầu ky thuật của hệ thống quản lý tài nguyên số, các vấn đề về bản quyền và phương án cho thư viện ở địa phương. 
Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, chất lượng của hoạt động thư viện và hành thành mạng lưới thư viện hiện đại; đảm bảo cung ứng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay./.
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600