Thông tin du lịch Bắc Giang

Tạo cú "hích" cho du lịch Bắc Giang: Kỳ II - Xây dựng sản phẩm và thương hiệu

[Đã kết thúc]

Tạo cú "hích" cho du lịch Bắc Giang: Kỳ II - Xây dựng sản phẩm và thương hiệu

Thời gian: Thứ Sáu, 17/11/2017

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương, vấn đề đặt ra cho du lịch Bắc Giang là cần cung cấp sản phẩm độc đáo, hấp dẫn và mang đặc trưng riêng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cũng là thách thức đối với tỉnh.

 • Những dấu ấn về hạ tầng du lịch ở Bắc Giang

  Những dấu ấn về hạ tầng du lịch ở Bắc Giang

  Bảo đảm tính bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đưa du lịch ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế là...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Năm, 19/01/2017

 • Du lịch Bắc Giang trước mục tiêu lớn

  Du lịch Bắc Giang trước mục tiêu lớn

  Tiếp tục xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Ba, 24/05/2016

 • Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch nâng cao công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Bắc Giang năm 2013

  Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch nâng cao công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Bắc Giang năm 2013

  Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là thông tin, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư. Do vậy,...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Ba, 23/09/2014

 • Đặc sắc lễ hội đền Dành

  Đặc sắc lễ hội đền Dành

  Sáng ngày 28/2/2013, tại xã Liên Chung huyện Tân Yên đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội đền Dành. Đến tham dự lễ hội có đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và đại...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Năm, 26/06/2014

 • Lễ Hội Và Văn Hoá Dân Gian Bắc Giang

  Lễ Hội Và Văn Hoá Dân Gian Bắc Giang

  Lễ hội là một hình thái sinh hoạt văn hoá cộng đồng của làng xã Việt Nam. Từ bao đời nay, lễ hội đã gắn liền với những phong tục, luật tục của làng xã, vốn văn học nghệ thuật...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Tư, 25/06/2014

 • Bắc Giang: Bảo tồn văn hóa lễ hội

  Bắc Giang: Bảo tồn văn hóa lễ hội

  Bắc Giang có khoảng 500 lễ hội, phần lớn các lễ hội gắn liền với tín ngưỡng dân gian, các di tích lịch sử văn hóa và những nhân vật được thờ cúng trong di tích. Chính vì vậy,...

  [Đã kết thúc]

  Thời gian
  Thứ Tư, 18/06/2014