Thông tin du lịch Bắc Giang

MTV

Bar – Karaoke Night Culb Coffee Music

Địa chỉ: Số 25, Làn 2, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang

Điện thoại: (0240).3555.858       DĐ: 0972.297.497

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa