Thông tin du lịch Bắc Giang

Tăng cường quản lý hoạt động lữ hành du lịch

Theo Luật Du lịch năm 2017, từ ngày 01/01/2019 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép sẽ không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Theo đó, nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về du lịch đồng thời đảm bảo quyền lợi của du khách tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có văn bản đề nghị khuyến cáo các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi ký kết hợp đồng tour du lịch, cần yêu cầu các doanh nghiệp chào bán tour xuất trình giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành để làm căn cứ ký hợp đồng dịch vụ. Khi phát hiện các doanh nghiệp hoạt động không giấy phép kinh doanh theo quy định đề nghị các cơ quan, đơn vị không ký hợp đồng, đồng thời thông báo về Sở VHTTDL để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Khe Rỗ - Sơn Động,Bắc Giang
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm: Công ty TNHHTM Hoàng Long, Công ty CPDVLH quốc tế Sài Gòn Tour, Công ty TNHH VTDL Đại Phúc, Công ty TNHH du lịch TMQT Kỳ Mỹ, Công ty CP Hữu nghị Bắc Giang, Công ty TNHHDL Tân Đại Dương; Có 6 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm: Công ty TNHHDLTM Đông Á; Công ty TNHHTMDL Nam Trường Sa, Công ty CPGDTM&DL Việt Hưng Tuorist,Công ty CPTMDL Ấn tượng Bắc Giang, Công ty TNHHTMDLQT Minh Huy,Công ty TNHHTMDL Bình Minh travel và Chi nhánh công ty TNHH thương mại quốc tế Đình Anh có trụ sở tại Bắc Giang được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Hà Bộ

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600