Thông tin du lịch Bắc Giang

Hội nghị tập huấn ứng dụng phần mềm thi đua - khen thưởng

Ngày 28/4/2016, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng phần mềm thi đua - khen thưởng. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Đồng chí Dương Hồng Cơ, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhằm nâng cao hiệu quả, tính hệ thống, khoa học trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng, Sở VHTTDL đang triển khai đưa phần mềm quản lý công tác thi đua - khen thưởng vào ứng dụng trong toàn ngành. Phần mềm thi đua khen thưởng được xây dựng dựa trên hệ thống thông tin mạng máy tính để hỗ trợ hoạt động quản lý, lưu trữ trong công tác khen thưởng cũng như giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tăng tính chính xác, kịp thời trong việc tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin, quản lý kết quả khen thưởng của toàn nghành.
Tại Hội nghị tập huấn, ngoài việc giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các tính năng như: Tổ chức phát động các phong trào thi đua; đăng ký thi đua; chấm điểm; khen thưởng; quản lý hồ sơ; tra cứu báo cáo thi đua khen thưởng của Phần mềm, các chuyên gia về công nghệ thông tin đã giải đáp những vấn đề phát sinh như việc nhập dữ liệu, nhập hồ sơ quản lý...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Hồng Cơ nhấn mạnh những hiệu quả, lợi ích thiết thực khi Phần mềm được triển khai ứng dụng và yêu cầu Hội nghị tập huấn cần tích cực học tập, trao đổi để thực hiện ứng dụng Phần mềm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng của Sở và của các đơn vị trong thời gian tới./.

Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600